Shin'ichi Suzuki

'''Shin'ichi Suzuki or Shinichi Suzuki''' may refer to:

*Shinichi Suzuki (violinist) (1898–1998), violinist and creator of the "Suzuki method" *Suzuki Shin'ichi I (1835–1918), photographer *Suzuki Shin'ichi II (1855–1912), photographer Provided by Wikipedia
Showing 1 - 3 of 3 for search: 'Suzuki, Shin'ichi, 1898-1998', query time: 0.02s